Кечол ӝыт

Сак кариське! Пичи Пургаын кыӵе ке "движуха" кутскемын! Отын нош ик удмурт пати дасяське! 
7-тӥ толшоре 21:00 Кечолысь лулчеберетъя юртын Ымусьтонлы сӥзем пати ортчоз. Ӝытэз нуозы Маша Золотарева но Петя Пушкин.
Программаын 4 час ӟечлыко крезьгур, задор мылкыд, шудонъёс, туспуксёнъёс ...
Крезьгур понна кыл кутэ dj Пушкин. Сюлме пыӵамон кырӟанъёс быдэстоз Леша Софронов.
Пыронлэн дуныз: 50 манет.
Ӝытлэн мынон дырыз: 21:00 - 01.00 час.
Ӝуатом, эшъёс!

Тунсыко статьяос

Берпуметӥ комментариос:

система комментирования CACKLE

Ваньмон Дыр Инстаграмын