Удмурт кылбур BATTLE

4-тӥ толсуре 17:30 часын Удмурт кун университетлэн лыдӟиськон залаз (1-тӥ корпус) "Удмурт кылбур BATTLE" ортчоз. Ӵошатскозы Кузебай Герд нимо гимназиысь дышетскисьёс но Удмурт кылосбуръя факультетысь студентъёс. 

 Кылбур ӝыт яратонлы сӥземын луоз. Ӵошатскись командаос асэнызы гожтэм удмурт кылбуръёссэс гинэ лыдӟыны быгатозы. Куд-ог кылбуръёс лыктэмъёс азьын ик гожтӥськозы. Учкисьёс, ӵошатскисьёс кылбуръёс пумысен малпанъёссэс вераны быгатозы, нош маиз ке валантэм ке, татын ик юаны. Вормисьёсты быръёз жюри. 

Тунсыко статьяос

Берпуметӥ комментариос:

система комментирования CACKLE

Ваньмон Дыр Инстаграмын