Пусъёс

Удмурт кылбур BATTLE

Удмурт кылбур BATTLE

4-тӥ толсуре 17:30 часын Удмурт кун университетлэн лыдӟиськон залаз (1-тӥ корпус) "Удмурт кылбур BATTLE" ортчоз. Ӵошатскозы Кузебай Герд нимо гимназиысь дышетскисьёс но Удмурт кылосбуръя факультетысь студентъёс.

Лыдӟыны

Берпуметӥ комментариос:

система комментирования CACKLE

Ваньмон Дыр Инстаграмын